Atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Liepājas valstspilsētas pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, iesniedzot Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā (KAPC) pieteikumu atļaujas saņemšanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona, kurai ir speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļaujas saņemšanai personai pašvaldības administrācijā jāiesniedz iesniegums (sk. “Veidlapa_7”) un sekojoši dokumenti:
a) speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopija;
b) rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu vai e-adresi (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi)).

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04779.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04779
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nodevas apmērs tirdzniecības veidiem noteikts Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” (sk. sadaļu “Cita informācija” – “Normatīvie akti”).

Nodeva ieskaitāma Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas kontā:
LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas Nr.: 90000063185

Maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs vai personas vārds, uzvārds un tirdzniecības veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:
- klātienē,
- pa pastu,
- pa e-pastu ar drošu e-parakstu,
- e-adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: