Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas veikt tirdzniecību pasākuma laikā, iesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) pieteikumu atļaujas saņemšanai.

Ielu tirdzniecība pasākuma laikā ir preču pārdošana sabiedrisko pasākumu (kultūras, svētku, piemiņas, izklaides, atpūtas, sporta) norises laikā un vietā no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi  saimniecisko darbību un vēlas pārdot preces.
2. Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Ielu tirdzniecības atļauja publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)