Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas veikt tirdzniecību pasākuma laikā, iesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) pieteikumu atļaujas saņemšanai.

Ielu tirdzniecība pasākuma laikā ir preču pārdošana sabiedrisko pasākumu (kultūras, svētku, piemiņas, izklaides, atpūtas, sporta) norises laikā un vietā no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi  saimniecisko darbību un vēlas pārdot preces.
2. Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Liepājas valstspilsētas domē.
Liepājas valstspilsētas domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Tirdzniecības atļauja tiek sagatavota pēc pasākuma izskatīšanas un akcepta Liepājas valstspilsētas Domes Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijā.
Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta tikai pēc tirdzniecības nodevas samaksas.
Brīdinājums
Par tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu, persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 37. un 38.pantos noteikto kārtību.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.08.2022