Dalība pasākumā kontaktu dibināšanai ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Dalībai nacionālajos stendos LIAA veic dalībnieku atlasi, izstādes stenda rezervāciju, piedāvā dalībniekiem noteikta izmēra bezmaksas laukumu un iespēju informāciju izvietot izstādes katalogā, organizē nacionālā stenda uzbūvi, kā arī darbu izstādes stendā, konsultē loģistikas jautājumu risināšanai, sniedz konsultatīvo atbalstu, gatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, veic tiešā mārketinga kampaņu un organizē tikšanās stendā, kā arī atbilstoši pieprasījumam un iespējām organizē papildus biznesa programmu (informatīvi semināri, kompāniju apmeklējumi, divpusējās tikšanās/kontaktbiržas).
LIAA veic tirdzniecības misiju, tai skaitā Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīšu ietvaros, plānošanu, dalībnieku atlasi, programmas organizēšanu, iekļaujot tajā biznesa forumus, seminārus, divpusējās tikšanās ar potenciālajiem partneriem, kas atbilst dalībnieka profilam un iepriekš norādītajiem potenciālā sadarbības partnera kritērijiem, organizē kompāniju apmeklējumus, kā arī orgnizē vai sniedz ieteikumus par uzturēšanos un transportu.  
Gatavojot biznesa tikšanās programmas, tai skaitā individuālas, atbilstoši pieprasījumam tiek veikta potenciālo sadarbības partneru atlase no datu bāzēm un sniegtas konsultācijas:
par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru, ja šī informācija ir publiski pieejama;
par eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanu;
par potenciālo sadarbības partneru profilu sagatavošanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojums tiek sniegti kā de minimis atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ERAF projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana“ ietvaros. Ja pakalpojuma saņēmējs nekvalificējas minētajiem noteikumiem, tad atbalsts tiek sniegts jebkuram komersantam par maksu.
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība” (http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Atbalsts ārvalstu kompānijai potenciālo investīciju projektu realizācijai Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Ārējās tirdzniecības semināru organizēšana Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Ārvalstu kompāniju biznesa sadarbības piedāvājumu/pieprasījumu izplatīšana Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem