Inkubācijas atbalsts
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līdzfinansēšana biznesa inkubatorā izvirzīto mērķu sasniegšanai, grantu piešķiršana pakalpojumu, iekārtu vai izejmateriālu iegādei.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējam jāatbilst nosacījumiem atbalsta saņemšanai un pakalpojumu regulējošajiem Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumiem Nr.279.
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš pēc vienošanās, nepārsniedzot 4 gadu termiņu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Pieteikuma veidlapa pakalpojumam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1