Inkubācijas atbalsts
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līdzfinansēšana biznesa inkubatorā izvirzīto mērķu sasniegšanai, grantu piešķiršana pakalpojumu, iekārtu vai izejmateriālu iegādei.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējam jāatbilst nosacījumiem atbalsta saņemšanai un pakalpojumu regulējošajiem Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumiem Nr.279.
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš pēc vienošanās, nepārsniedzot 4 gadu termiņu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā Ekonomikas ministrijā, iesniegumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu iesniedzot LIAA (Rīgā, Pērses ielā 2, LV 1442). Ekonomikas ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kontaktinformācija: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039400

e-pasts: liaa@liaa.gov.lv

http://www.liaa.gov.lv/lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.01.2021