Eiropas Savienības atbalsts - Tirgus veicināšanas pasākumi
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Šobrīd ir iespēja pieteikties šādiem pasākumiem:

Lauksaimniecības produktu privātā uzglabāšana
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/lauksaimniecibas-produktu-privata-uzglabasana-306

Par kārtu atvēršanos precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/

Pagaidām kārta noslēgusies šādiem pasākumiem:

Piens un augļi skolai
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/piens-un-augli-skolai/

Importa Eksporta licencēšana
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/importa-eksporta-licencesana/

Intervences pasākumi
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/intervences-pasakumi/

Eksporta kompensācijas
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/eksporta-kompensacijas/

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-(no-2016-gada)-292
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Informāciju par katra pasākuma kārtas pieejamību skatīties LAD mājaslapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikumi Tirgus pasākumu aktivitātēm
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1