Eiropas Savienības atbalsts - Tirgus veicināšanas pasākumi
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Šobrīd uz Tirgus veicināšanas pasākumiem atvērtas ir šādas kārtas:

Importa un eksporta licencēšana
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/importa-un-eksporta-licencesana

Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/zvejas-produktu-uzglabasanas-atbalsts

Importa licences
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/importa-licences

Importa tarifu kvotas
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/importa-tarifu-kvotas

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/atbalsts-razotaju-organizacijam-auglu-un-darzenu-sektora

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem


Par kārtu atvēršanos precīzāka informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Informāciju par katra pasākuma kārtas pieejamību skatīties LAD mājaslapā:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauku atbalsta dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.05.2023