Eiropas Savienības atbalsts - Tirgus veicināšanas pasākumi
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Šobrīd ir iespēja pieteikties šādiem pasākumiem:

Lauksaimniecības produktu privātā uzglabāšana
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/lauksaimniecibas-produktu-privata-uzglabasana-306

Par kārtu atvēršanos precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/

Pagaidām kārta noslēgusies šādiem pasākumiem:

Piens un augļi skolai
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/piens-un-augli-skolai/

Importa Eksporta licencēšana
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/importa-eksporta-licencesana/

Intervences pasākumi
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/intervences-pasakumi/

Eksporta kompensācijas
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/eksporta-kompensacijas/

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-(no-2016-gada)-292
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Informāciju par katra pasākuma kārtas pieejamību skatīties LAD mājaslapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauku atbalsta dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.04.2022