Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Jebkurš lauksaimnieks var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai tās filiālēs sēklu paraugu, lai noteiktu sēklu kvalitatīvo īpašību rādītājus – sēklu analītisko tīrību, citu augu sēklu piemaisījumu, dīgtspēju, dzīvotspēju, mitruma saturu, kaitēkļu invāziju, 1000 sēklu masu, vējauzas klātbūtni, sēklu veselīgumu.
Iespējams veikt arī sēklu maisījumu analīzi (noteikt sugu procentuālo sastāvu un dīgtspēju). Laboratorija ir starptautiski akreditēta, un testēšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodiku.
Ja sēklaudzētājs audzē labības, lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, biešu, dārzeņu un kartupeļu sēklas materiālu, kas paredzēts pārdošanai, jāpārbauda sēklu partijas kvalitātes atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības normatīvo aktu prasībām un sēklām jābūt atbilstoši iesaiņotām un etiķetētām.
Atbilstoši vajadzībām klients var izvēlēties kādu no zemāk norādītajiem pakalpojumiem/pakalpojumu komplektiem:
1) sēklu parauga analīze laboratorijā (izņemot kartupeļus);
vai
2) vidējā sēklu parauga ņemšana un sēklu parauga analīze laboratorijā;
vai
3) vidējā sēklu parauga ņemšana, sēklu parauga analīze laboratorijā un oficiālo etiķešu izgatavošana;
vai
4) oficiālo etiķešu izgatavošana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ja nepieciešama oficiālo etiķešu izgatavošana, tad tikai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrēta persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
• Ja nepieciešama tikai sēklu parauga analīze laboratorijā vai vidējā sēklu parauga ņemšana un sēklu parauga analīze laboratorijā, testēšanas pārskatu izsniedz trīs dienu laikā pēc sēklu dīgtspējas analīžu pabeigšanas. Dīgtspējas analīžu laiks ir 7-28 dienas (tas atkarīgs no auga sugas), bet pastāv iespēja, ka analīze jāatkārto. Tad termiņš attiecīgi pagarinās.
• Ja nepieciešama vidējā sēklu parauga ņemšana, sēklu parauga analīze laboratorijā un oficiālo etiķešu izgatavošana, testēšanas pārskatu var saņemt divu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas noteikumos paredzētā analīžu termiņa izbeigšanās. Oficiālās etiķetes tiek izgatavotas divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
• Ja nepieciešamas tikai oficiālās etiķetes, tās tiek izgatavotas divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Parauga ņemšanas prasības
• Ja klients pats ņem vidējo sēklu paraugu, jāievēro šādi nosacījumi:
- sēklu iegrābumus no sagatavotās sēklu partijas ņem no dažādām vietām;
- ņem atbilstoša lieluma paraugu atkarībā no auga sugas;
- ja nepieciešams paraugs arī mitruma satura un/vai kaitēkļu invāzijas noteikšanai, to iesaiņo gaisu necaurlaidīgā iesaiņojumā (piemēram, izturīgā polietilēna maisiņā), nodrošinot, lai iesaiņojumā paliek pēc iespējas mazāk gaisa.
• Analīžu precizitāte atkarīga no tā, cik rūpīgi ņemts vidējais sēklu paraugs un kā tas atspoguļo visas sagatavotās sēklu partijas kvalitāti.
• Paraugs laboratorijā jānogādā ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc tā ņemšanas un jāuzglabā līdzīgos apstākļos, kā tiek glabāta sēklu partija.
Brīdinājums
• Saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām persona, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu vai tirgošanu, kārto sēklu uzskaites žurnālu.
• Sēklu uzskaites žurnālā reģistrē visus attiecīgās sugas un šķirnes sēklu sagatavošanas posmus un izmantošanas veidus, norādot katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu (kilogramos).
• Komerciālos darījumos nepieciešama norāde par pircēju.
• Žurnāls jāuzrāda pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora pieprasījuma.
Normatīvie akti
Sēklu un šķirņu aprites likums
(Saeima; likumi; 01.01.2000)
Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 120; 17.02.2007)
Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 152; 27.02.2009)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 592; 14.07.2010)
Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm
(Ministru kabinets; noteikumi; 668; 05.11.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.12.2022