Sēklaudzēšanas lauka apskate
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Sēklaudzēšanas lauka apskati veic, lai novērtētu lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos norādītajām prasībām, kā arī noteiktu augu sugas un šķirnes tīrību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tikai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrēta persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - līdz kārtējā gada 25.maijam

Lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai pieņem triju mēnešu laikā, bet divgadīgajām un daudzgadīgajām dārzeņu sugām – 15 mēnešu laikā pēc sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētā iesnieguma iesniegšanas termiņa izbeigšanās, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Pieteikums kartupeļu sēklaudzēšanas lauku apskatēm
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pieteikums sēklaudzēšanas lauku apskatēm
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvs dokuments
Ceļvedis "Kā lietot e-pakalpojumu vietni"
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1