Iesniegums Valsts valodas centram
Izvēlētā organizācija: Valsts valodas centrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iesniegumu izskatīšanu par iespējamiem valsts valodas lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem vai citiem iestādes kompetencē esošiem jautājumiem. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt valsts valodas lietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem, sekmējot latviešu valodas saglabāšanu un aizsardzību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no konsultācijas veida un tas nedrīkst pārsniegt Iesniegumu likuma noteiktos termiņus.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda iesniegums, norādot vārdu, uzvārdu (privātpersonai) vai uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas Nr. (juridiskajai personai), pievienojot adresi atbildes sniegšanai un atbildes vēlamo saņemšanas veidu (elektroniski vai pa pastu), iesnieguma mērķi (pārkāpuma aprakstu, jautājumu, pieprasījumu) un iesniedzēja parakstu.
Ātri un ērti elektronisku iesniegumu var iesniegt Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla (www.latvija.lv) sadaļā "Iesniegums iestādei".
Pakalpojumu var atteikt, ja iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs, izaicinošs vai nav saprotams, vai rakstītājs nav identificējams (elektroniski atsūtīts iesniegums nav parakstīts ar e-parakstu vai izveidots Latvija.lv portālā).
Iesniegumu var iesniegt arī mutiski, zvanot par tālruni, vai anonīmi, bet šajā gadījumā netiks sniegta atbilde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Klientu apkalpošana Alūksnē
Klientu apkalpošana Daugavpilī
Klientu apkalpošana Jēkabpilī
Klientu apkalpošana Liepājā
Klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts info@vvc.gov.lv
Pasts Valsts valodas centrs
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67331814
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildes uz iesniegumu tiks nosūtīta klientam, izmantojot to kanālu, kuru klients izmantoja, iesniedzot iesniegumu, vai klienta norādītu saņemšanas kanālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Klientu apkalpošana Alūksnē
Klientu apkalpošana Daugavpilī
Klientu apkalpošana Jēkabpilī
Klientu apkalpošana Liepājā
Klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts info@vvc.gov.lv
Pasts Valsts valodas centrs
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67331814