Iesniegums Valsts valodas centram
Izvēlētā organizācija: Valsts valodas centrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iesniegumu izskatīšanu par iespējamiem valsts valodas lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem vai citiem iestādes kompetencē esošiem jautājumiem. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt valsts valodas lietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem, sekmējot latviešu valodas saglabāšanu un aizsardzību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no konsultācijas veida un tas nedrīkst pārsniegt Iesniegumu likuma noteiktos termiņus.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Iesniegt pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību, ja tā nav sniegusi atbildi ievērojot termiņus.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Valsts valodas likums
(Saeima; likumi; 01.09.2000)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Noteikumi par valodu lietošanu informācijā
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 03.03.2005)
Valsts valodas centra nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 550; 09.09.2020)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts valodas centrs
Kontaktinformācija: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2021