(e) Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes pirmreizējā reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums mērķis ir traktortehnikas vadītāju izglītības iestādei nodrošināt tiesības uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsniedzot mācību reģistrācijas karti. Tikai valsts informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde var veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Latvija.lv maksājums no pakalpojuma apraksta
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto elektronisko rēķinu norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Mācību karte izglītības iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Atļauja 280,40 EUR - -
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude Pārbaude 48,80 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis