(e) Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes izmaiņu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums mērķis ir traktortehnikas vadītāju izglītības iestādei veikt izmaiņas mācību reģistrācijas kartē par izglītības iestādi - mācību adresēm, mācībspēkiem, traktortehniku un citu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu tiesības uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu. Tikai valsts informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde var veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā 10 darbadienu laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Latvija.lv maksājums no pakalpojuma apraksta
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto elektronisko rēķinu norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Atkārtota mācību kartes izsniegšana izglītības iestādēm un komersantiem (karte bojāta vai nozaudēta, mainīts nosaukums vai adrese) Atļauja 99,60 EUR - -
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude Pārbaude 48,80 EUR - -
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma maiņa Izmaiņa 50,00 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis