Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kompetences apliecības izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Personas tiesības vadīt vilces līdzekli dzelzceļa infrastruktūras iecirknī apliecina derīga Eiropas Savienības dalībvalsts izdota vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecība un attiecīgs ieraksts vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecību reģistrā, saskaņotais papildu sertifikāts un attiecīgs ieraksts vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) saskaņoto papildu sertifikātu reģistrā.

Vilces līdzekļa vadītāja apliecību izsniedz Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, bet saskaņoto papildu sertifikātu - vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) darba devējs - komercsabiedrība, kuras darbības veikšanai dzelzceļa nozarē ir nepieciešams drošības sertifikāts vai drošības apliecība.

Vilces līdzekļa vadītāja apliecību izsniedz personai, kura atbilst medicīnisko prasību obligātajiem nosacījumiem, kurai ir apliecinājums par psihofizioloģisko piemērotību vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) veicamajam darbam, kura ir ieguvusi vispārējo pamatizglītību un profesionālo izglītību vilces ritošā sastāva saimniecības jomā, kas ir līdzvērtīga trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, kura ir nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu.

Vilces līdzekļa vadītāja apliecība ir derīga 10 gadus. Vilces līdzekļa vadītājs pēc 10 gadiem atkārtoti kārto teorētisko eksāmenu, lai iegūtu jaunu vilces līdzekļa vadītāja apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Viens mēnesis skaitot no brīža, kad ir iesniegta visa prasītā informācija
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecības iegūšanai: 1. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus); 2. izziņa par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaudi; 3. psihologa atzinumu par pretendenta psihofizioloģisko profesionālo piemērotību mašīnista palīga amatam; 4. pases vai personas apliecības kopija, ar kuru pierāda identitāti; 5. viena fotogrāfija (3 × 4 cm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki