Transportlīdzekļa pielāgošana
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Valsts apmaksātu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Aģentūra) nodrošina personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi speciāli pielāgota vieglā automobiļa nepieciešamību.
Persona veic vienreizējo iemaksu 7,11 euro apmērā, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-transportlidzekla-pielagosanas-pakalpojuma-ietvaros
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Transportlīdzekļu pielāgošanu par valsts budžeta līdzekļiem veic personām, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām un speciāli pielāgota transportlīdzekļa nepieciešamību. Pakalpojums ir pieejams arī par maksu.
Termiņš:
Maksimālais pakalpojuma izpildes termiņš ir 10 darba dienas - saskaņā ar līgumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija