Transportlīdzekļa vadīšanas apmācība
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Profesionālās rehabilitācijas klienti - SIVA Koledžas studējošie un Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamie, profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros var apgūt valsts apmaksātu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību programmu, ja personai nav medicīnisku pretindikāciju šādai apmācībai.
Pirms apmācības personai jāveic maksas veselības pārbaude ārstniecības iestādē.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-auto-apmacibas-pakalpojuma-ietvaros
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņi un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā studējošie
Termiņš:
Teorētiskās apmācības nodarbības - 90 mācību stundas; praktiskā braukšana - 28 mācību stundas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Mācību karte transportlīdzekļu vadītāju apmācībai