Transportlīdzekļa vadīšanas apmācība
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Profesionālās rehabilitācijas klienti - SIVA Koledžas studējošie un Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamie, profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros var apgūt valsts apmaksātu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību programmu, ja personai nav medicīnisku pretindikāciju šādai apmācībai.
Pirms apmācības personai jāveic maksas veselības pārbaude ārstniecības iestādē.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-auto-apmacibas-pakalpojuma-ietvaros
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņi un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā studējošie
Termiņš:
Teorētiskās apmācības nodarbības - 90 mācību stundas; praktiskā braukšana - 28 mācību stundas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
SIVA amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu SIVA direktoram. Direktora lēmumu par SIVA amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Obligāti nepieciešams SIVA atzinums par pielāgojuma kodiem (ja nepieciešama apmācība par pielāgotu transportlīdzekli), CSDD izsniegta braukšanas mācību atļauja, Latvijā deklarēta dzīvesvieta un derīgs personu apliecinošs dokuments.
Brīdinājums
Obligāti nepieciešams SIVA atzinums par pielāgojuma kodiem (ja nepieciešama apmācība ar pielāgotu transportlīdzekli), CSDD izsniegta braukšanas mācību atļauja, Latvijā deklarēta dzīvesvieta un derīgs personu apliecinošs dokuments.
Normatīvie akti
Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 914; 01.01.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022