Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora kompetences sertifikāta un apliecības izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora kompetences sertifikātu un apliecību izsniedz personai, kura atbilst medicīnisko prasību obligātajiem nosacījumiem, kurai ir apliecinājums par psihofizioloģisko piemērotību vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) veicamajam darbam, kura ir ieguvusi vispārējo pamatizglītību un profesionālo izglītību vilces ritošā sastāva saimniecības jomā, kas ir līdzvērtīga trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, kurai ir derīga vilces līdzekļa vadīšanas apliecība un saskaņotais papildu sertifikāts attiecīgajā vilces līdzekļa vadīšanas veidā, un ne mazāk kā divu gadu darba pieredze attiecīgā veida vilces līdzekļu vadītāja amatā un ne mazāk kā piecu gadu kopējā darba pieredze vilces līdzekļu vadītāja amatā, kura ir nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu.

Vilces līdzekļa vadītāja  (mašīnista) instruktora kompetences sertifikāts un apliecība ir derīga 6 gadus. Vilces līdzekļa vadītājs  (mašīnists) instruktors pēc 6 gadiem atkārtoti kārto teorētisko eksāmenu, lai iegūtu jaunu vilces līdzekļa vadītāja  (mašīnista) instruktora kompetences sertifikātu un apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Viens mēnesis skaitot no brīža, kad ir iesniegta visa prasītā informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Inspekcijas lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Satiksmes ministrijā, iesniedzot iesniegumu inspekcijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Dzelzceļa likums
(Saeima; likumi; 01.11.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.11.2021