Cenrādis:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā) Vienība 9,82 EUR - -
2. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana Vienība 6,62 EUR - -
3. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja reģistrācijas datu maiņa vai atsavināšanas vai pilnvarojuma norādes uzlikšana valsts informācijas sistēmā Izmaiņa 11,40 EUR - -
4. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašnieka vai turētāja (fiziskas vai juridiskas personas) maiņa Izmaiņa 9,26 EUR - -
5. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta noņemšana no uzskaites Vienība 2,56 EUR - -
6. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana Vienība 8,69 EUR - -
7. Numurēta agregāta īpašnieka maiņa Izmaiņa 10,67 EUR - -
8. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme Vienība 14,76 EUR - -
9. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme pēc klienta izvēles Vienība 40,00 EUR - -
10. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma) Vienība 569,15 EUR - -
11. Valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana Mēnesis 25,00 EUR - -
12. Papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) traktortehnikai, tās piekabēm vai speciālajai traktortehnikai Vienība 9,61 EUR - -
13. Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums Vienība 21,48 EUR - -
14. Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 16,09 EUR - -
15. Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 9,00 EUR - -
16. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 11,97 EUR - -
17. Piekabju atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 6,00 EUR - -
18. Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 23,92 EUR - -
19. Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 15,00 EUR - -
20. Izbraukums uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai Izsaukums 20,00 EUR - -
21. Izbraukums uz klienta noteikto adresi ārpussezonas periodā valsts tehniskās apskates veikšanai Izsaukums 10,00 EUR - -
22. Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu Personai 7,00 EUR - -
23. Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons Vienība 2,94 EUR - -
24. Atļauja piedalīties ceļu satiksmē Atļauja 2,85 EUR - -
25. Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens Persona 10,11 EUR - -
26. Traktortehnikas vadīšanas eksāmens Persona 25,00 EUR - -
27. Viena veida traktortehnikas un tās piekabes nodrošinājums TR1 vai TR2 kategorijas vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) vai testa brauciena nodrošinājums pirms eksāmena Persona 42,69 EUR - -
28. Viena veida traktortehnikas nodrošinājums TR3 vai TR4 kategorijas vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) vai testa brauciena nodrošinājums pirms eksāmena Persona 56,91 EUR - -
29. Ārvalstīs izdoto traktortehnikas vadīšanas profesionālās kvalifikācijas dokumentu izvērtēšana Persona 100,00 EUR - -
30. Fotogrāfijas nodrošinājums traktortehnikas vadītāja apliecībai Apliecība 5,00 EUR - -
31. Traktortehnikas vadītāja apliecības vai braukšanas mācību atļaujas noformēšana un izsniegšana Apliecība 13,60 EUR - -
32. Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā stingrās uzskaites dokumenta vai materiāla atjaunošana vai maiņa Izmaiņa 10,33 EUR - -
33. Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā Izmaiņa 8,40 EUR - -
34. Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, iekārtai Numurs 14,00 EUR - -
35. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru apmācība Persona 224,81 EUR - -
36. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru atestācija Persona 6,40 EUR - -
37. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība 7,11 EUR - -
38. Atkārtota traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība 7,11 EUR - -
39. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā Liegums 10,00 EUR - -
40. Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana Komplekts 21,60 EUR - -
41. Atkārtota tirdzniecības numura apliecības izsniegšana Apliecība 10,80 EUR - -
42. Tranzīta numura un apliecības izsniegšana Komplekts 21,60 EUR - -
43. Atkārtota tranzīta numura apliecības izsniegšana Apliecība 10,80 EUR - -
44. Mācību karte izglītības iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Atļauja 280,40 EUR - -
45. Atkārtota mācību kartes izsniegšana izglītības iestādēm un komersantiem (karte bojāta vai nozaudēta, mainīts nosaukums vai adrese) Atļauja 99,60 EUR - -
46. Mācību grupas reģistrācija izglītības iestādēm un komersantiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Grupa 52,68 EUR - -
47. Traktortehnikas vadītāju mācību grupas atkārtota pārbaude Grupa 48,80 EUR - -
48. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude Pārbaude 48,80 EUR - -
49. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma maiņa Izmaiņa 50,00 EUR - -
50. Traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana Apliecība 42,69 EUR - -
51. Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana vai mācību atļaujas nomaiņa pret mācību karti Apliecība 24,48 EUR - -
52. Rēķina-uzziņas realizācija (komplekts – 10 gab.) Komplekts 14,23 EUR - -
53. Izziņa no aģentūras arhīva Vienība 15,00 EUR - -
54. Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdrukas vai informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu Transporta vienība 1,98 EUR - -
55. Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu Izziņa 10,10 EUR - -
56. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (līdz 20 000 ierakstu) Pārskats 43,77 EUR - -
57. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (20 001–50 000 ierakstu) Pārskats 163,75 EUR - -
58. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (50 001–100 000 ierakstu) Pārskats 363,75 EUR - -
59. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (100 001 ieraksts un vairāk) Pārskats 443,76 EUR - -
60. Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšana (līdz 24 h) Vienība 58,79 EUR - -
61. Dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana Stunda 23,52 EUR - -
62. Traktortehnikas motora izmešu mērījums Vienība 14,11 EUR - -
63. Traktortehnikas motora jaudas mērījums Vienība 58,79 EUR - -
64. Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai Vienība 47,03 EUR - -
65. Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi) Vienība 70,55 EUR - -
66. Dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana Sprausla 1,76 EUR - -
67. Jaudas mērīšana ar slogošanas iekārtu Vienība 18,94 EUR - -
68. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude Vienība 23,52 EUR - -
69. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude Vienība 24,41 EUR - -
70. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude Sprausla 0,58 EUR - -
71. Riteņtraktora mantiskais novērtējums Vienība 24,24 EUR - -
72. Kāpurķēžu traktora mantiskais novērtējums Vienība 29,01 EUR - -
73. Traktora (ar iekārtu) mantiskais novērtējums Vienība 23,00 EUR - -
74. Traktortehnikas piekabes mantiskais novērtējums Vienība 9,43 EUR - -
75. Vieglās automašīnas (līdz 1200 kg) mantiskais novērtējums Vienība 18,35 EUR - -
76. Vieglās automašīnas (1201–1550 kg) mantiskais novērtējums Vienība 21,64 EUR - -
77. Vieglās automašīnas (1551–1800 kg) mantiskais novērtējums Vienība 24,02 EUR - -
78. Vieglās automašīnas (1801–2100 kg) mantiskais novērtējums Vienība 25,30 EUR - -
79. Vieglās automašīnas (2101–2600 kg) mantiskais novērtējums Vienība 26,56 EUR - -
80. Vieglās automašīnas (2601 kg un vairāk) mantiskais novērtējums Vienība 28,08 EUR - -
81. Kravas automašīnas (0,8–5,0 t) mantiskais novērtējums Vienība 20,55 EUR - -
82. Kravas automašīnas (5,1–9,0 t) mantiskais novērtējums Vienība 23,38 EUR - -
83. Kravas automašīnas piekabes (1,0–5,0 t) mantiskais novērtējums Vienība 9,43 EUR - -
84. Motocikla vai kvadricikla (500 cm3 un vairāk) mantiskais novērtējums Vienība 10,32 EUR - -
85. Autobusa (līdz 3500 kg) mantiskais novērtējums Vienība 25,97 EUR - -
86. Autobusa (3501–12 000 kg) mantiskais novērtējums Vienība 24,52 EUR - -
87. Autobusa (12 001–20 000 kg) mantiskais novērtējums Vienība 26,27 EUR - -
88. Autobusa (20 001–26 000 kg) mantiskais novērtējums Vienība 28,92 EUR - -
89. Graudu kombaina mantiskais novērtējums Vienība 24,94 EUR - -
90. Mēslojuma izkliedētāja mantiskais novērtējums Vienība 9,98 EUR - -
91. E grupas mašīnas mantiskais novērtējums Vienība 23,80 EUR - -
92. Citu tehnikas objektu mantiskais novērtējums Vienība 5,68 EUR - -
93. Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs 0,67 EUR - -
94. Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR - -
95. Transporta nodrošinājums citu pakalpojumu sniegšanai Kilometrs 0,55 EUR - -
96. Norēķinu nodrošinājums citu pakalpojumu sniegšanai Pakalpojums 0,55 EUR - -
97. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate Persona 4,00 EUR - -
98. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni) Ģimene 6,00 EUR - -
99. Izglītojošas lekcijas, konsultācijas vai gida pakalpojumi grupām līdz 10 cilvēkiem Grupa 10,00 EUR - -
100. Gida pakalpojumi apmeklētājiem grupā, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (par katru nākamo apmeklētāju virs 10 cilvēkiem) Persona 0,50 EUR - -
101. Tematiskā pasākuma vadīšana muzejā Pasākums 40,00 EUR - -
102. Muzeja krājumu – 1920.–1940. gadā radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 20,00 EUR - -
103. Muzeja krājumu – pēc 1941. gada radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 10,00 EUR - -
104. Muzeja krājumu – dokumentu, kartogrāfijas materiālu un iespieddarbu – izmantošana publikācijām Muzeja priekšmets 20,00 EUR - -
105. Muzeja ekspozīcijas izmantošana profesionālai filmēšanai un fotografēšanai Muzeja priekšmets 10,00 EUR - -
106. Muzeja krājumu – lielgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 h) Vienība 578,51 EUR - -
107. Muzeja krājumu – mazgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 h) Vienība 148,76 EUR - -
108. Muzeja krājumu priekšmetu noma uz laiku līdz septiņām dienām Vienība 10,00 EUR - -
109. Muzeja telpu noma (līdz 6 h) Pasākums 123,97 EUR - -
110. Muzeja telpu noma (līdz 24 h) Pasākums 247,93 EUR - -
111. Telpu noma (viens kvadrātmetrs) Stunda 0,21 EUR - -
112. Muzeja teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 24 h) Pasākums 161,16 EUR - -
113. Muzeja noteiktas teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 6 h) Pasākums 41,32 EUR - -
114. Muzeja noteiktas teritorijas noma Dalībnieks 4,13 EUR - -
115. Muzeja telpu noma Kvadrātmetrs 3,22 EUR - -
116. Ūdens līmeņa mērlatas izgatavošana Metrs 70,25 EUR - -
117. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas ekspluatācijas vai testa sistēmas tehniskā pieslēguma izveidošana un konfigurēšana (līdz 2 starpsistēmu lietotājiem) Pieslēgums 304,92 EUR - -
118. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas lietotāju izveide Lietotājs 10,49 EUR - -
119. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana Lietotājs 8,87 EUR - -
120. Valsts informācijas sistēmas pieejamo datu apjoma vai konfigurācijas izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu datu apmaiņas saskarni Pieslēgums 124,03 EUR - -
121. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas abonēšana (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita) Mēnesis 240,00 EUR - -
122. Valsts informācijas sistēmas testa sistēmas abonēšana vienai saskarnei (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita) Mēnesis 60,50 EUR - -
123. Programmatūras izstrāde, ja datu apstrādei valsts informācijas sistēmā nepieciešams izmantot īpašas datu nodošanas, sagatavošanas metodes vai atlases kritērijus Cilvēkstunda 54,45 EUR - -
124. Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par pirmreizējo īpašuma tiesību iegūšanu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu Vienība 1,98 EUR 0,00 EUR 1,98 EUR
Normatīvie akti: