Kuģošanas līdzekļa reģistrācijas izziņa
Izvēlētā organizācija: Valsts robežsardze
Īss apraksts:
Lai kuģošanas līdzekļi vai transportlīdzekļi, kas nav pakļauti obligātai reģistrācijai valsts reģistros, varētu tikt izmantoti pierobežas joslā iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža,  tie ir jāreģistrē Valsts robežsardzē.
Valsts robežsardze personām izsniedz pastāvīgās un terminētās reģistrācijas izziņas.
Pastāvīgo reģistrācijas izziņu bez termiņa ierobežojuma izsniedz, ja kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) pierobežas joslā ir deklarējis dzīvesvietu vai viņam pieder nekustamais īpašums pierobežas joslā.
Terminēto reģistrācijas izziņu izsniedz uz iesniegumā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, personai, ja tā vēlas izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli zvejai, makšķerēšanai, peldēšanās vai citām darbībām iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža uz noteiktu laiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa, kas nav pakļauts obligātai reģistrācijai valsts reģistros, īpašnieks (vadītājs), ja viņš vēlas izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli zvejai, makšķerēšanai, peldēšanās vai citām darbībām iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Laiks izziņas sagatavošanai un nosūtīšanai pieteicējam ir 3 (trīs) darba dienas no iesnieguma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Lai kuģošanas līdzekļi vai transportlīdzekļi, kas nav pakļauti obligātai reģistrācijai valsts reģistros, varētu tikt izmantoti pierobežas joslā iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža,  tie ir jāreģistrē Valsts robežsardzē.
Brīdinājums
Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 194.1.panta otro daļu par noteiktā kārtībā nereģistrēta kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa izmantošanu iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts robežsardze
Kontaktinformācija: Rīga, Rūdolfa 5, Rīga, LV-1012
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 19.07.2022