Traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības uzraudzību Latvijas Republikā, ko administrē VTUA kā vienu no noteiktajām valsts funkcijām. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietu uzskaiti, kontroli un organizēt traktortehnikas tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības kārtību. Tikai valsts informācijas sistēmā reģistrēts komersants var nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecību, kas ir saņēmis Tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, kas nodarbojas ar traktortehnikas, tās piekabju vai numurēto agregātu tirdzniecību
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana Apliecība 42,69 EUR - -
Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana vai mācību atļaujas nomaiņa pret mācību karti Apliecība 24,48 EUR - -
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis