Traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības uzraudzību Latvijas Republikā, ko administrē VTUA kā vienu no noteiktajām valsts funkcijām. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietu uzskaiti, kontroli un organizēt traktortehnikas tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības kārtību. Tikai valsts informācijas sistēmā reģistrēts komersants var nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecību, kas ir saņēmis Tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, kas nodarbojas ar traktortehnikas, tās piekabju vai numurēto agregātu tirdzniecību
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija