Transportlīdzekļu mantiskā novērtējuma pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Mantiskā ieguldījuma novērtējuma pakalpojumus sniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra (turpmāk UR) apstiprinātajā sarakstā iekļautie eksperti.
(https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/mantiska-ieguldijuma-vertetaju-saraksts/)
Sarakstā iekļauti arī noteikti VTUA darbinieki, kuri kā eksperti ir tiesīgi veikt noteikta objekta mantisko vērtējumu. Pakalpojuma mērķis ir noteikt vērtējamā objekta tirgus cenu. Attiecīgo VTUA ekspertu UR apstiprinātajā sarakstā var atrast pēc noteiktās e-pasta adreses, kur sākumā ir norādīta eksperta darbības vieta - Preiļi, Valka, Cēsis, Daugavpils, Ogre, Valmiera, Jēkabpils, Madona, Tukums, Balvi, Krāslava, kam seko VTUA e-pasta adrese, piemēram, preiļi@vtua.gov.lv. Rezultātā klients saņem objekta mantiskā novērtējuma atzinumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pretenzijas par eksperta darbu var iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu (https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums). Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Pakalpojumu var saņemt 26 teritoriālajos birojos visā Latvijā.
(https://www.vtua.gov.lv/lv/filiales)
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: E-pasts: pasts@vtua.gov.lv
Tālr.: 67027149
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.02.2022