Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās apskate
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Valsts tehnisko apskati veic traktortehnikai vai tās piekabei, lai kontrolētu fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai valdījumā esošās traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko stāvokli un atbilstību satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām. Noteikto prasību atbilstības gadījumā tiek pieņemts lēmums par attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes izmantošanu ražošanas procesā un dalībai ceļu satiksmē 12 mēnešu periodā. Konstatēto neatbilstību gadījumā, fiziskām vai juridiskām personām tiek dotas 30 dienas neatbilstību novēršanai un ir iespēja veikt atkārtotu tehnisko apskati. Jaunai traktortehnikai (līdz 250 motorstundām) valsts tehnisko apskati neveic, iestāde, pamatojoties uz ražotāja pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes izmantošanu ražošanas procesā un dalībai ceļu satiksmē 24 mēnešu periodā. Valsts tehniskās apskates rezultātā fiziskai vai juridiskai personai tiek izsniegts tehniskās apskates protokols, talons par piekabes tehniskā stāvokļa atbilstību noteiktajām prasībām, traktortehnikai logā tiek ielīmēta uzlīme par tehnisko atbilstību, tiek piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksmē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 16,09 EUR - -
Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 9,00 EUR - -
Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 11,97 EUR - -
Piekabju atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 6,00 EUR - -
Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 23,92 EUR - -
Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 15,00 EUR - -
Izbraukums uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai Izsaukums 20,00 EUR - -
Izbraukums uz klienta noteikto adresi ārpussezonas periodā valsts tehniskās apskates veikšanai Izsaukums 10,00 EUR - -
Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu Personai 7,00 EUR - -
Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons Vienība 2,94 EUR - -
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē Atļauja 2,85 EUR - -
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis