Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās apskate
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Valsts tehnisko apskati veic traktortehnikai vai tās piekabei, lai kontrolētu fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai valdījumā esošās traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko stāvokli un atbilstību satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām. Noteikto prasību atbilstības gadījumā tiek pieņemts lēmums par attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes izmantošanu ražošanas procesā un dalībai ceļu satiksmē 12 mēnešu periodā. Konstatēto neatbilstību gadījumā, fiziskām vai juridiskām personām tiek dotas 30 dienas neatbilstību novēršanai un ir iespēja veikt atkārtotu tehnisko apskati. Jaunai traktortehnikai (līdz 250 motorstundām) valsts tehnisko apskati neveic, iestāde, pamatojoties uz ražotāja pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes izmantošanu ražošanas procesā un dalībai ceļu satiksmē 24 mēnešu periodā. Valsts tehniskās apskates rezultātā fiziskai vai juridiskai personai tiek izsniegts tehniskās apskates protokols, talons par piekabes tehniskā stāvokļa atbilstību noteiktajām prasībām, traktortehnikai logā tiek ielīmēta uzlīme par tehnisko atbilstību, tiek piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksmē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanas instrukcija. Tīmekļa vietne www.vtua.gov.lv, sadaļā "Par mums" > "Normatīvie akti" > "Lēmumu pārsūdzēšanas instrukcija".
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu (https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums). Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Pakalpojumu var saņemt 26 teritoriālajos birojos visā Latvijā.
(https://www.vtua.gov.lv/lv/filiales)
Brīdinājums
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: E-pasts: pasts@vtua.gov.lv
Tālr.: 67027149
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.09.2023