Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir tādai personai, kuras stāžs, vadot B transportlīdzekļu vadītāju apliecību kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ir vismaz trīs gadi un kura ir reģistrēta Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā.

Reģistrējoties Taksometru vadītāju reģistrā, autovadītājs saņems apliecību, kurai pakalpojumu sniegšanas brīdī būs jāatrodas transportlīdzeklī pasažierim redzamā vietā, jo tā apliecina transportlīdzekļa vadītāja tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus. Savukārt pasažierim būs iespēja par to pārliecināties, ievadot apliecības reģistrācijas numuru taksometru vadītāju reģistrā.

Vadītāja reģistrācija tiek apstiprināta uz trim gadiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētos taskometru vadītāju reģistrā, personai jāiesniedz:

1. iesniegums;
2. transportlīdzekļu vadītāja apliecības kopija, ja tā nav izsniegta Latvijas Republikā;
3. ja transportlīdzekļu vadītāja apliecība izsniegta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, izziņa no atbildīgās iestādes, ka vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Ja izziņa ir svešvalodā, pievienotu arī tās tulkojumu latviešu valodā.

Personām, kurām transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, piecu darbdienu laikā pēc Autotransporta direkcijas uzaicinājuma saņemšanas jāierodas Autotransporta direkcijā fotogrāfijas izgatavošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e.atd.lv
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
E-pasts info@atd.lv
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vadītājam piecu darbdienu laikā no reģistrācijas izgatavo un nosūta uz iesniegumā norādīto pasta adresi vadītāja reģistrācijas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus