Braukšanas maksas atvieglojumi un transporta izdevumu kompensēšana izglītojamajiem (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada pašvaldība
Īss apraksts:
Braukšanas maksas atvieglojumus par sabiedriskā transporta izmantošanu Tukuma pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos un personiskā transporta izmantošanu ir tiesīgi saņemt:
1) pašvaldības vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst vispārējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmu, par Ministru kabineta noteikto mācību gada laiku;
2) izglītojamie, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu visu gadu, izņemot periodu, kad izglītības iestāde ir slēgta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
No 15. līdz 20. datumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais līdz katra nākamā mēneša 10. datumam pagasta pārvaldē vai Kandavas pagastu apvienībā iesniedz iesniegumu (sk. “Veidlapa_1”), pievienojot uz lapas hronoloģiskā secībā pielīmētas braukšanas biļetes (biļešu ieraksti ir skaidri salasāmi) par iepriekšējā mēnesī izmantoto sabiedrisko transportu.

Lai saņemtu personiskā transporta izdevumu kompensāciju par izglītojamā nogādāšanu uz tuvāko pašvaldības izglītības iestādi izglītojamajiem, kuri uzsākuši obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5-6 g.v.) un vispārējās izglītības un/vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītojamajiem, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz pagasta pārvaldē iesniegumu (sk. “Veidlapa_2”), norādot bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, galamērķi, maršrutu, konta numuru.

Lai saņemtu personiskā transporta izdevumu kompensāciju par izglītojamā nogādāšanu uz tuvāko pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi izglītojamajiem no pusotra līdz trīs gadu vecumam, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz Tukuma novada Izglītības pārvaldē iesniegumu (sk. “Veidlapa_3”), norādot bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, maršrutu, konta numuru.

Ja pašvaldība noslēgusi līgumu ar pārvadātāju par izdevumu kompensēšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, izglītības iestāde līdz mācību gada sākumam sagatavo izglītojamo sarakstu un  iesniedz pagasta pārvaldei pēc izglītojamā dzīvesvietas vai izglītības iestādes vietas, ja izglītojamā dzīvesvieta ir Tukuma pilsētā. Pagastu pārvalde sarakstu iesniedz pārvadātājam, kas sagatavo abonementa biļetes un iesniedz tās pagasta pārvaldē. Abonementa biļete izglītojamajam dod tiesības izmantot attiecīgā maršruta sabiedrisko transportu mācību perioda laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Citi elektroniski kanāli E-ADRESE
Klātiene
Degoles pagasta pakalpojumu centrs
Džūkstes pagasta pakalpojumu centrs
Engures pagasta pakalpojumu centrs
Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs
Lestenes pagasta pakalpojuma centrs
Parādīt visus...
VPVKAC
Tukuma novada Irlavas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada Jaunpils pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada Kandavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada Lapmežciema pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada Smārdes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija.
1. Pēc iesnieguma saņemšanas pagasta pārvalde pārbauda biļešu atbilstību izglītojamā faktiskajam izglītības iestādes apmeklējumam.
2. Vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes līdz nākamā mēneša 5. datuma elektroniski iesniedz pagasta pārvaldei tās teritorijā dzīvojošā izglītojamā faktisko izglītības iestādes apmeklējuma kopsavilkumu, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi, mēneša kalendāro apmeklējuma grafiku, kopējo un faktiski apmeklēto dienu skaitu.

Personiskā transporta izdevumu kompensācija.
1. Izglītības iestāde līdz nākamā mēneša 5. datumam iesniedz pārskatu pagasta pārvaldei par izglītojamo apmeklējumu.
2. Pārskatu par izglītojamajiem no pusotra līdz trīs gadu vecumam iesniedz Tukuma novada Izglītības pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Kompensācija par braukšanas un transporta izdevumiem tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī no 15. līdz 20. datumam. Kompensācijas izmaksu nodrošina pašvaldības Finanšu nodaļa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus