Braukšanas maksas atvieglojumi un transporta izdevumu kompensēšana izglītojamajiem (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada pašvaldība
Īss apraksts:
Braukšanas maksas atvieglojumus par sabiedriskā transporta izmantošanu Tukuma pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos un personiskā transporta izmantošanu ir tiesīgi saņemt:
1) pašvaldības vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst vispārējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmu, par Ministru kabineta noteikto mācību gada laiku;
2) izglītojamie, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu visu gadu, izņemot periodu, kad izglītības iestāde ir slēgta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
No 15. līdz 20. datumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija