Braukšanas maksas atvieglojumi un transporta izdevumu kompensēšana izglītojamajiem (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada pašvaldība
Īss apraksts:
Braukšanas maksas atvieglojumus par sabiedriskā transporta izmantošanu Tukuma pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos un personiskā transporta izmantošanu ir tiesīgi saņemt:
1) pašvaldības vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst vispārējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmu, par Ministru kabineta noteikto mācību gada laiku;
2) izglītojamie, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu visu gadu, izņemot periodu, kad izglītības iestāde ir slēgta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
No 15. līdz 20. datumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pašvaldība nekompensē transporta izdevumus izglītojamo nokļūšanai uz citas pašvaldības izglītības iestādi.
Pašvaldība nekompensē personiskā transporta izmantošanas izdevumus, ja attiecīgajā novada teritorijas maršrutā izglītojamo pārvadājumus nodrošina pašvaldība un vienlaicīgi tas tiek izmantots arī likumiskā pārstāvja nokļūšanai uz darba vietu un atpakaļ un šie braucieni sakrīt.
Brīdinājums
Gadījumā, ja tiek konstatēts fakts par nepatiesu ziņu (braukšanas biežums, attālums u.c.) sniegšanu braukšanas vai transporta izdevumu kompensācijas izmaksai, Tukuma novada Izglītības pārvalde vai attiecīgā pagasta pārvalde pieņem lēmumu par braukšanas/transporta izdevumu kompensācijas pārrēķinu atbilstoši faktiskajai situācijai, pārmaksātās summas piedziņu un izmaksas pārtraukšanu uz turpmākajiem 6 (sešiem) mēnešiem.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Tukuma novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.03.2023