Aviācijas medicīnas eksperta un aviācijas medicīnas centra sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Latvijas Republikā reģistrēta praktizējoša ārsta vai ārstniecības iestādes auditēšana un sertificēšana par tiesībām veikt noteiktas klases civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt attiecīgas veselības apliecības. Aviācijas medicīnas eksperta un aviācijas medicīnas centra profesionālās darbības uzraudzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārsti un ārstniecības iestādes, kas atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām par civilās aviācijas personāla veselības pārbaužu veikšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas (23 darba dienas).
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / iesnieguma iesniegšana
Iesniegums aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta saņemšanai. Iesniegums aviācijas medicīnas centra sertifikāta saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā V/A "Civilās aviācijas aģentūra" e-adrese
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / lēmuma pieņemšana, sertifikāta izsniegšana
Pēc atbilstības izvērtēšanas, audita un lēmuma pieņemšanas par:
- aviācijas medicīnas eksperta atbilstību noteiktajām prasībām, izsniedz aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu, atbilstoši prasībām Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 25. punktā.
- aviācijas medicīnas centra atbilstību noteiktajām prasībām, izsniedz aviācijas medicīnas centra sertifikātu, atbilstoši prasībām Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 34. punktā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki