Aviācijas medicīnas eksperta un aviācijas medicīnas centra sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Latvijas Republikā reģistrēta praktizējoša ārsta vai ārstniecības iestādes auditēšana un sertificēšana par tiesībām veikt noteiktas klases civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt attiecīgas veselības apliecības. Aviācijas medicīnas eksperta un aviācijas medicīnas centra profesionālās darbības uzraudzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārsti un ārstniecības iestādes, kas atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām par civilās aviācijas personāla veselības pārbaužu veikšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas (23 darba dienas).
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: lēmuma pieņemšana, sertifikāta izsniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: lēmuma pieņemšana, sertifikāta izsniegšana
Normatīvie akti:
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšana:
Pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2.klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības* Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
Atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2.klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības* Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
Pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1.klases, 2.klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3.klases veselības apliecības* Gabali 75,00 EUR 0,00 EUR 75,00 EUR
Atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1.klases, 2.klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3.klases veselības apliecības* Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
Dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursā (vismaz 60 mācību stundas) Gabali 650,00 EUR 136,50 EUR 786,50 EUR
Dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta paplašinātās apmācības kursā (vismaz 66 mācību stundas) Gabali 569,97 EUR 119,69 EUR 689,66 EUR
Dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta kvalifikācijas uzturēšanas apmācības kursā (vismaz 4 mācību stundas) Gabali 20,00 EUR 4,20 EUR 24,20 EUR
Medicīniskās izglītības iestādes organizēta aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursa (vismaz 60 mācību stundas) programmas izvērtēšana* Gabali 110,00 EUR 0,00 EUR 110,00 EUR
Aviācijas medicīnas centra novērtēšana par tiesībām veikt veselības pārbaudes civilās aviācijas personālam un izsniegt 1.klases, 2.klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un 3.klases veselības apliecības* Gabali 820,00 EUR 0,00 EUR 820,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis