Aviācijas medicīnas eksperta un aviācijas medicīnas centra sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Latvijas Republikā reģistrēta praktizējoša ārsta vai ārstniecības iestādes auditēšana un sertificēšana par tiesībām veikt noteiktas klases civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt attiecīgas veselības apliecības. Aviācijas medicīnas eksperta un aviācijas medicīnas centra profesionālās darbības uzraudzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārsti un ārstniecības iestādes, kas atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām par civilās aviācijas personāla veselības pārbaužu veikšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas (23 darba dienas).
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ir apstrīdams.
Atgādinājums
E-pastā pieņem tikai elektroniski parakstītus dokumentus.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Kontaktinformācija: Rīgas rajons, Lidosta Rīga 10/1, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV - 2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.04.2022