(e) Pieteikums traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai, lai pārliecinātos par reģistrācijas pamatojuma dokumentos norādīto uzskaites un tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteiktu trūkstošos datus vai dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkurai fiziskai personai ir tiesības saņemt šo e-pakalpojumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā 3 darbadienu laikā tiek apstiprināts vai noraidīts pieteikumu traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanas instrukcija. Tīmekļa vietne www.vtua.gov.lv, sadaļā "Par mums" > "Normatīvie akti" > "Lēmumu pārsūdzēšanas instrukcija".
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu (https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums). Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 313; 01.07.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: E-pasts: pasts@vtua.gov.lv
Tālr.: 67027149
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.03.2023