Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par kokmateriālu krautuves izvietošanas saskaņošanu valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Darba vietu aprīkošanas shēmas paraugs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums par kokmateriālu krautuves izvietošanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1