Saskaņojums svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanai satiksmes ierobežojumu darbības zonā
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanas saskaņošanu satiksmes ierobežojumu darbības zonā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme
(Ministru kabinets; noteikumi; 42; 22.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.08.2023