1. Mutvārdu un elektroniskās konsultācijas par dažādiem latviešu valodas pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumiem. 2. Izziņas par citvalodu personvārdu atveidi un rakstību latviešu valodā un personvārdu identifikāciju. 3. Lingvistiskie atzinumi un ekspertīzes jeb vārdu, teikumu vai teksta fragmentu skaidrojumi no valodas viedokļa.
Izvēlētā organizācija: Latviešu valodas aģentūra
Īss apraksts:
1. Mutvārdu un elektroniskās konsultācijas par personvārdu pareizrakstību un atveidi, par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā atbilstoši literārās valodas normām, par latviešu valodas pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumiem.
2. Izziņa par personvārdu identifikāciju – atzinums par dažādās valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) rakstītu personvārdu (arī vietvārdu) identiskumu, resp., apliecinājums par to, ka dažādās valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) atšķirīgi rakstītie personvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu.
3. Lingvistiskais atzinums kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums no valodas viedokļa.
Lingvistiskā ekspertīze – tiesībsargājošās iestādes noteikts kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums no valodas viedokļa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības (t. sk. tiesībsargājošās) iestādes
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa tālruni vai e-pastu. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Izziņas par citvalodu personvārdu atveidi saņemšanai - fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (personiski ierodoties, nav jāraksta); dokumenti, kas apliecina īpašvārdu rakstību tajā vai citā valodā.
2. Izziņas par personvārdu identifikāciju saņemšanai – fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (personiski ierodoties, nav jāraksta); dokumenti, kas apliecina atšķirīgu īpašvārdu rakstību.
3. Lingvistiskais atzinums – fiziskas vai juridiskas personas iesniegums; teksts, kas radījis domstarpības. Lingvistiskā ekspertīze – tiesībsargājošās iestādes pieprasījums; teksts, kas radījis domstarpības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latviešu valodas aģentūra
Adrese: Lāčplēša iela 35 - 5, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67201680
Fakss: 67201683
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67201680
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latviešu valodas aģentūra
Adrese: Lāčplēša iela 35 - 5, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67201680
Fakss: 67201683
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67201680