1. Mutvārdu un elektroniskās konsultācijas par dažādiem latviešu valodas pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumiem. 2. Izziņas par citvalodu personvārdu atveidi un rakstību latviešu valodā un personvārdu identifikāciju. 3. Lingvistiskie atzinumi un ekspertīzes jeb vārdu, teikumu vai teksta fragmentu skaidrojumi no valodas viedokļa.
Izvēlētā organizācija: Latviešu valodas aģentūra
Īss apraksts:
1. Mutvārdu un elektroniskās konsultācijas par personvārdu pareizrakstību un atveidi, par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā atbilstoši literārās valodas normām, par latviešu valodas pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumiem.
2. Izziņa par personvārdu identifikāciju – atzinums par dažādās valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) rakstītu personvārdu (arī vietvārdu) identiskumu, resp., apliecinājums par to, ka dažādās valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) atšķirīgi rakstītie personvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu.
3. Lingvistiskais atzinums kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums no valodas viedokļa.
Lingvistiskā ekspertīze – tiesībsargājošās iestādes noteikts kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums no valodas viedokļa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības (t. sk. tiesībsargājošās) iestādes
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Latviešu valodas aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 938; 01.01.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Latviešu valodas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 35–5, Rīga, LV-1011
tālrunis: 67201680
konsultācijas: 67225879
fakss: 67201683
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.12.2015