Izņemtā transportlīdzekļa atdošana
Izvēlētā organizācija: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Īss apraksts:
Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana no tā glabāšanas vietas, izpildot atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē:
https://www.nva.iem.gov.lv/lv/transportlidzekla-atdosana-vai-atteiksanas
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, viņa pilnvarotā persona, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs vai atbildīgās institūcijas lēmumā norādītā persona
Termiņš:
Izņemto transportlīdzekli persona pārņem no glabāšanas vietas mēneša laikā pēc lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu pieņemšanas vai kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā kļūst neapstrīdams
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1