Izņemtā transportlīdzekļa atdošana
Izvēlētā organizācija: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Īss apraksts:
Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana no tā glabāšanas vietas, izpildot atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē:
https://www.nva.iem.gov.lv/lv/transportlidzekla-atdosana-vai-atteiksanas
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, viņa pilnvarotā persona, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs vai atbildīgās institūcijas lēmumā norādītā persona
Termiņš:
Izņemto transportlīdzekli persona pārņem no glabāšanas vietas mēneša laikā pēc lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu pieņemšanas vai kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā kļūst neapstrīdams
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Iesniegums iestādes vadītājam
Atgādinājums
Brīdinājums
Ja persona izņemto  transportlīdzekli nepārņem mēneša laikā no lēmuma par atdošanu pieņemšanas, izņemto transportlīdzekli realizē vai iznīcina, ja nav saņemts iesniegums par realizācijas procesa apturēšanu
Normatīvie akti
Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 839; 01.01.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.04.2022