Šāviena pēdu ekspertīze
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Īss apraksts:
Šāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm.

Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un ekspertīzes objektu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam, ja tas ir norādījis pastu kā vēlamo saņemšanas veidu.

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā, administratīvajā procesā, administratīvā pārkāpuma lietā vai civilprocesā, vai pēc personas iesnieguma. Ekspertīzēm, kas tiek veiktas kriminālprocesā un administratīvajā procesā, nepiemēro maksas pakalpojumu izcenojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Aktuālo informāciju par ekspertīžu termiņiem lūdzam skatīt https://www.vteb.gov.lv/lv/ekspertizu-termini
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 530; 08.09.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Kontaktinformācija: Rīga, Invalīdu iela 1, Rīga, LV - 1013
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.06.2021