Ķīmiskā ekspertīze - citu objektu ķīmiskā izpēte
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Īss apraksts:
Tādu objektu ķīmiskā izpēte, kas neietilpst citos Valsts tiesu ekspertīžu biroja piedāvātajos ķīmiskās ekspertīzes veidos, izņemot narkotisko un psihotropo vielu, spirta un alkohola, speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas, pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēti. Pirms ekspertīzes noteikšanas lūdzu sazinieties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju.

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā, administratīvajā procesā, administratīvā pārkāpuma lietā vai civilprocesā, vai pēc personas iesnieguma. Ekspertīzēm, kas tiek veiktas kriminālprocesā un administratīvajā procesā, nepiemēro maksas pakalpojumu izcenojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Aktuālo informāciju par ekspertīžu termiņiem lūdzam skatīt https://www.vteb.gov.lv/lv/ekspertizu-termini
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma izpilde tiks uzsākta pēc samaksas saņemšanas. Ja objektu skaits pārsniedz noteikto mērvienību skaitu, tad attiecīgajai cenai piemēro koeficientu 0,6 par katru mērvienību, kas pārsniedz noteikto mērvienību skaitu.
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži