Palīdzība mantisko lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa:
- sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai;
- pēc mantojuma atstājēja nāves, ja klāt nav mirušā mantinieka, nodrošina mantojamās mantas apsardzību - aizzīmogošanu, aprakstīšanu, novērtēšanu un nodošanu glabāšanā, negaidot tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu mantojuma masai;
- pēc mantas aprakstīšanas bāriņtiesa mantu pret parakstu nodod glabāšanā aizgādnim;
- izsniedz aizgādnim mantas aprakstīšanas akta norakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jāvēršas Alūksnes novada bāriņtiesā.
2. Ir nepieciešams no tiesas vai notāra saņemts pieprasījums.
3. Mantojuma saraksta sastādīšanā bāriņtiesa pieaicina mantinieku, kurš lūdzis sastādīt sarakstu, un citus mantiniekus, ja tādi ir zināmi, kā arī divus lieciniekus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64323129
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64323129
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: