Palīdzība mantisko lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa:
- sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai;
- pēc mantojuma atstājēja nāves, ja klāt nav mirušā mantinieka, nodrošina mantojamās mantas apsardzību - aizzīmogošanu, aprakstīšanu, novērtēšanu un nodošanu glabāšanā, negaidot tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu mantojuma masai;
- pēc mantas aprakstīšanas bāriņtiesa mantu pret parakstu nodod glabāšanā aizgādnim;
- izsniedz aizgādnim mantas aprakstīšanas akta norakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Uzziņas par pakalpojumu
Alūksnes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.09.2022