Strīdu ārpustiesas izskatīšana regulējamās nozarēs
Izvēlētā organizācija: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Īss apraksts:
No sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus un citu strīdus jautājumu izskatīšana, kas nodoti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetencē, izņemot strīdus par parādu piedziņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvajā rajona tiesā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem
(Saeima; likumi; 01.06.2001)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Elektronisko sakaru likums
(Saeima; likumi; 01.12.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Kontaktinformācija: Ūnijas ielu 45, Rīgā, LV-1039
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.06.2022