Komersantu reģistrēšana pasta nozarē
Izvēlētā organizācija: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Īss apraksts:
Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas Pasta likuma noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Regulatoram reģistrācijas paziņojumu
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pasta nozares komersants
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvais process
Atgādinājums
Brīdinājums
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Normatīvie akti
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem
(Saeima; likumi; 01.06.2001)
Pasta likums
(Saeima; likumi; 03.07.2009)
Pasaules Pasta konvencija
(starptautiskie līgumi; 01.01.2010)
Noteikumi par pasta komersantu reģistrēšanu
(Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija; noteikumi; 6; 02.07.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Kontaktinformācija: Ūnijas ielu 45, Rīgā, LV-1039
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.03.2023