Komersantu reģistrēšana elektronisko sakaru nozarē
Izvēlētā organizācija: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Īss apraksts:
Saskaņā ar Regulatora "Noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu" komersantam jānosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojums, ja komersants vēlas sniegt šādus elektronisko sakaru pakalpojumus:
- balss telefonijas pakalpojumus;
- publiskos taksofonu pakalpojumus;
- publiskos datu un elektronisko ziņojumu pakalpojumus;
- nomāto līniju pakalpojumus;
- publisko interneta piekļuves pakalpojumu;
- radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu publiskā elektroniskā sakaru tīklā;
- piekļuves pakalpojumu;
- starpsavienojumu pakalpojumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Elektronisko sakaru komersants
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Komersanta reģistrācijas paziņojums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1