Iesnieguma izskatīšana par Reklāmas likuma pārkāpumiem
Izvēlētā organizācija: Konkurences padome
Īss apraksts:
Konkurences padome izvērtē reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei, pamatojoties uz personas iesniegumu vai citas institūcijas sniegto informāciju un pieņem attiecīgu lēmumu par reklāmas vai tās atsevišķu elementu izmaiņu vai aizliegšanu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēji ir komercsabiedrības un fiziskās personas, kas reģistrējušās kā nodokļu maksātāji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Normatīvie akti
Reklāmas likums
(Saeima; likumi; 24.01.2000)
Konkurences likums
(Saeima; likumi; 01.01.2002)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
(Augstākā Padome; likumi; 01.07.1985)
Uzziņas par pakalpojumu
Konkurences padome
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, 2. korpuss, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022