Zāļu klīniskās izpētes atļaujas izsniegšana un zāļu lietošanas novērojumu atļaušana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju zāļu klīniskās izpētes uzsākšanai un zāļu lietošanas novērojumiem, sponsors vai sponsora pilnvarota persona iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu un tam pievienojamo dokumentāciju.  Zāļu valsts aģentūra izskata un izvērtē zāļu klīniskās izpētes iesniegumu un tam pievienoto dokumentāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Klīniskās izpētes sponsori vai sponsora pilnvarota persona
Termiņš:
Klīniskajiem pētījumiem - 60 dienas; zāļu lietošanas novērojumiem - 30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija