Zāļu klīniskās izpētes atļaujas izsniegšana un zāļu lietošanas novērojumu atļaušana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju zāļu klīniskās izpētes uzsākšanai un zāļu lietošanas novērojumiem, sponsors vai sponsora pilnvarota persona iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu un tam pievienojamo dokumentāciju.  Zāļu valsts aģentūra izskata un izvērtē zāļu klīniskās izpētes iesniegumu un tam pievienoto dokumentāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Klīniskās izpētes sponsori vai sponsora pilnvarota persona
Termiņš:
Klīniskajiem pētījumiem - 60 dienas; zāļu lietošanas novērojumiem - 30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Iesniedzējam Zāļu valsts aģentūras lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Klīnisko pētījumu un zāļu lietošanas novērojumu iesniegumiem un tiem pievienotai dokumentācijai jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.289 prasībām un rekomendācijām, kas pieejamas
https://www.zva.gov.lv/lv/industrijai/klinisko-petijumu-sponsori/klinisko-petijumu-atlausana.

Ja pilnvarojuma vēstule dokumentācijas iesniedzējam ir svešvalodā, Zāļu valsts aģentūrā tā jāiesniedz, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulkotājs tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir: ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS"; tulkotāja vārds, uzvārds un personas kods; tulkotāja paraksts; apliecinājuma vietas nosaukums; apliecinājuma datums.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Zāļu valsts aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese:  Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424, 29447659
E-pasts:  info@zva.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.04.2022